Zoek

Mindfulness and Compassion Based Self-leadership MCBS®

Individuele 
&
Groepstraining 
Start woensdag avond 24 januari 2024

Mindfulness & Compassion Based
Self-leadership MCBS®

Heb je ook gehoord dat Mindfulness en Zelfcompassie ook wel Heartfulness  genoemd je goed zou doen en dé manier is om o.a. stress en emotionele pijn aan te pakken waardoor je meer innerlijke rust en balans gaat ervaren? Of heb je een Mindfulnesstraining gevolgd? Maar moeite met Mindfulness te integreren in je dagelijks leven? Heb je de behoefte om met Mindfulness en Zelfcompassie te beginnen of je mindfulness beoefening weer op te pakken en te verdiepen?

Wil je jouw Mindfulness (verder) ontwikkelen via Zelfcompassie naar tot Zelf-leiderschap? Ben je nieuwsgierig naar wat Zelf-leiderschap is. Lees dan rustig even door. 

Trouwens, ben je een bij Registerplein geregistreerde professional. Dan levert deelname aan de training MCBS® je ook nog eens 62 registerpunten op. 

WAT IS MCBS®?
Vanaf 2011 geef ik Mindfulness-, (Zelf) Compassie- en Persoonlijk Leiderschap trainingen. 

Ik zie hoe deze trainingen en andere methodes elkaar aanvullen en versterken. Daarom heb ik deze krachten gebundeld in de Mindfulness and Compassion Based Self-leadership training.

De training is al voor jou wanneer jij je in bovenstaande en of in één van de onderstaande kenmerken herkent:

Wil jij ook met rust in je hoofd, focus én energie voluit leven in flow?
Gun het jezelf om de stappen te zetten om dit te gaan waarmaken!
Meld je nu aan via de aanmeldbutton.

Dan leer ik je deze uitdaging te gebruiken als ingang om te worden wie je echt wilt zijn. Je gaat kwaliteiten in jezelf ontdekken die juist nu van belang zijn. Je leert ze te gebruiken om vrijer te worden en je gewenste doelen te bereiken. Hierdoor vind je weer richting en zin in je leven èn kun je tevreden en gelukkig zijn met jezelf en je leven. Je maakt de weg vrij om te “worden” wie je in wezen bedoeld bent te zijn.

Pak je het nu niet aan dan loop je het risico burn-out of bore-out te raken, depressief te worden en nog meer in conflict te raken met jezelf en anderen. 

Hoe zou het voor je zijn als je:


Wat je kunt verwachten van de training

De MCBS training kan jou leren te leven als een levenskunstenaar. Als levenskunstenaar kun je dat wat onder je hardnekkige patronen(ook wel overlevingsmechanismen) zit, gebruiken als ingang om te helen en jezelf bevrijden van wat je tegenhoudt om werkelijk van je leven te genieten. En dat zonder afhankelijk te hoeven zijn van langdurige therapieën, trainingen of medicatie. 

Je gaat ervaren dat juist de (innerlijke) conflicten, stress patronen en moeilijkheden de ingang is naar het kunnen aanboren en leren inzetten van je volledig potentieel. Dit doen we  met onder andere behulp van de volgende 4 pijlers om te komen tot Zelf-leiderschap, wat ik Levenskunstenaarschap noem. 

Deze 4 pijlers leiden tot Zelf-leiderschap

Mindfulness
Mindfulness leert je stil te staan bij het moment, bij de ervaring van het nu. In Mindfulness leer je dat je zelf kunt kiezen hoe je met jouw gevoel omgaat. Je leert om vanaf een afstand naar gevoelens en ervaringen te kijken; om toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer. 

Mindfulness leert je om in de Zijn-modus te zijn, om een scheiding te maken tussen voelen/denken en wat er feitelijk is, hierdoor ontstaat er rust en innerlijke ruimte. Dit zal je stress niveau drastisch doen verlagen en ruimte geven om meer te genieten. Echter blijkt dat Mindfulness alleen vaak niet voldoende is. Waar het trainen van Mindfulness eindigt, pakt het training van Compassie het op.

Compassie

In het algemeen kun je zeggen dat mindfulness ruimte geeft. En dat (zelf)compassie deze ruimte vult met warmte. Zelfcompassie is een krachtige en heilzame verdieping op mindfulness.

Zelfcompassie is mededogen voor jezelf. Het is bevorderlijk voor jouw psychische en lichamelijke welzijn. Zelfcompassie is niet egocentrisch. Het zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf. Daardoor ontstaat er ook een grotere openheid en mededogen naar anderen toe. Mindfulness en compassie zijn de houdingsaspecten om tot verbindende communicatie te komen. 

Verbindende Communicatie
Communicatie en contact met anderen kan geluk, vreugde en plezier opleveren, maar ook stress, onzekerheid en ongemak. Als dit gebeurt, schieten we in de afweermechanismen, sluiten ons af en ervaren het contact als onprettig. Verbindende communicatie helpt je om op een open manier, vanuit je hart, de verbinding aan te gaan. Zowel met de ander als met jezelf. Je leert te communiceren zonder te oordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens en behoeftes. Wanneer communicatie vanuit patronen een grote bron van stress en emotionele pijn is,  werkt verbindende communicatie helend voor alle betrokkenen. 

Zelf-leiderschap
Zelf-leiderschap is je leven leiden vanuit je ware Zelf, ook wel simpelweg, Het Zelf genoemd. Het is jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en vervolgens effectief in te zetten.

Het Zelf is je ware natuur, je authentieke Zelf, in tegenstelling tot innerlijke delen, reactie patronen die we ook wel sub-personen noemen.

De 8 kenmerken van Zelf-leiderschap:  

 • Compassion   (Compassie)
 • Creativity        (Creativiteit)  
 • Connected      (Verbonden)
 • Confidence     (Vertrouwen)
 • Calm                (Rust)
 • Clarity             (Helderheid)
 • Courage          (Moed)
 • Curiosity         (Nieuwsgierigheid)

De 8 kenmerken zijn ontleent aan het IFS model, deze komen van nature naar voren wanneer je in Het Zelf bent.

Training Mindfulness and Compassion Based Self-leadership

Deze inzichtgevende, ervarings- en actiegerichte training die leidt tot Levenskunstenaarschap is opgebouwd uit de 4 pijlers:
Mindfulness, ( zelf-) Compassie, Verbindende Communicatie en Zelf-leiderschap

Opbouw van de training:   

De training duurt 8 bijeenkomsten en bestaat uit 4 modules.
Elke module bouwt voort op de vorige module. Ze versterken en verdiepen elkaar.   De eerste twee modules worden geïntegreerd aangeboden als Heartfulness                       

Mindfulness
Bijeenkomst 1 en 2 leg of verstevig  je het fundament met Mindfulness.

De belofte van Mindfulness: 

 • Meer bewust zijn van en invloed op je gedachten, reacties, gedrag en emoties;
 • Meer en intenser genieten van het leven;
 • Makkelijker moeilijke keuzes maken. Je ervaart meer keuze vrijheid;
 • Meer energie;
 • Beter omgaan met stress;
 • Betere concentratie;
 • Meer focus, minder piekeren;
 • Bewust van je grenzen en deze kunnen aangeven;
 • Stress-symptomen verminderen (zoals o.a. hoge bloeddruk, vermoeidheid, slapeloosheid);
 • Sterke vermindering van depressieve en angstige gevoelens;
 • Beter kunnen omgaan met (chronische) pijn

Compassie
Bijeenkomst 3 en 4 ga je jouw Compassievolle zelf doen ontwaken en de kwaliteiten van (zelf) Compassie aanspreken.

De belofte van Compassie: 

 • Minder streng voor jezelf zijn, waardoor je makkelijker en gelukkiger door het leven gaat;
 • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen;
 • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing;
 • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen;
 • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag;
 • Makkelijker omgaan met lastige emoties, zodat je eerder vriendelijk dan vijandig op situaties reageert;
 • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme;
 • Meer verbinding voelen met anderen.

Communicatie
Bijeenkomst 5 en 6 ga je leren om Mindfull en Compassievol, in verbinding met jezelf en de ander te communiceren.

De belofte van Verbindende Communicatie: 

 • Zelfs als er emoties spelen, kun je structuur aanbrengen in een gesprek. Zo kun je het doel ervan toch in het oog houden;
 • Het biedt je de handvatten om te luisteren naar de behoeften die verscholen liggen onder een oordeel;
 • Je kunt beter je emoties kanaliseren op een manier die het gesprek niet afbreekt, maar in stand houdt;
 • Het geeft rust omdat je weet dat het mogelijk is om je eigen behoeften te combineren met behoeften van anderen;
 • Je kunt beter in contact blijven met de ander in plaats van je terug te trekken of te verwijten;
 • Helpt je om nieuwsgierig te zijn naar wat jullie beweegt en echt gehoord kunt worden;
 • Milder zijn naar jezelf en de mensen om je heen;
 • Meer harmonie en verbinding voelen;   
 • Het verlagen van de drempel om aan te geven wat je dwarszit.

Zelf-leiderschap
Bijeenkomst 7 en 8 zijn ter integratie om vanuit Zelf-leiderschap je grootste uitdagingen te transformeren tot innerlijke groei en zingeving. Je gaat jouw (innerlijke) conflicten, alles wat je persoonlijke en professionele groei, geluk en gevoel van vrijheid (heelheid) in de weg staat, transformeren. Hierdoor ontwaakt je ware natuur: het Zelf. Je gaat ervaren hoe je dat zelf kan doen.

De belofte van Zelf-leiderschap:

 • Het bereiken van innerlijke harmonie;
 • Toegang vinden tot de innerlijke bron van het Zelf;
 • Het aangaan van een dialoog met jouw delen en een relatie met hen op te bouwen. En tegelijkertijd jezelf met geen enkel deel meer te identificeren;
 • Het makkelijker in contact komen met je Zelf, je kern waarin je rust en vertrouwen ervaart;
 • Meer Zelf-geleid zijn in plaats van te handelen en te zijn vanuit patronen;
 • Meer zelfregie; Makkelijker richting geven aan je leven, verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfredzaam zijn; 
 • Meer zelfregulatie. Meer grip hebben op gedachten, emoties en gedrag.

Ter inspiratie, integratie en voorbereiding ontvang je voor- en na iedere bijeenkomst oefeningen en opdrachten in je mailbox.  Denk aan teksten en geluidsbestanden met te volgen oefeningen. 

Door de opdrachten kun je de bijeenkomsten beter verwerken. Zo haal je er nog meer uit en leer je al alles wat behandeld is te integreren in je leven. Je krijgt oefeningen om mindfulness, compassie, verbindende communicatie en Zelf-leiderschap te cultiveren. Ook leer je om meer gebruik te maken van de bron van innerlijke wijsheid. Andere opdrachten zijn er om je beter voor te bereiden op de volgende bijeenkomst.

De laatste vier bijeenkomsten zullen twee deelnemers in het bijzonder de gelegenheid krijgen hun thema uit te werken waarbij de groep zowel een spiegel als een hulpbron zal zijn. 

Weet dat al de 8 Zelf kwaliteiten in potentie al in ons zitten en dat je daar toegang toe kunt krijgen.

Dat helpt  je meer rust in je hoofd, energie, overzicht en vertrouwen te hebben.
Je zult bewuster en vrijer keuzes kunnen maken.
Je zult voluit kunnen leven, met meer focus én in flow. 


Waarom met mij werken?

Omdat ik mijn eigen proces ben aangegaan en mijn leerweg tot Psychosociaal Therapeut, Life-Coach en Mindfulness-, Compassie- en Interpersoonlijke Mindfulness Trainer heb gevolgd, heb ik van vele methoden zelf de impact mogen ervaren. Ik heb geleerd de methoden toe te passen en ik heb ze verder ontwikkeld zodat deze elkaar versterken en verdiepen.

Vanaf 2011 geef ik Mindfulness- , Compassie- en Persoonlijk Leiderschap trainingen. 
Ik zie hoe deze trainingen en andere methodes elkaar aanvullen en versterken. Daarom heb ik deze krachten gebundeld in de Mindfulness and Compassion Based Self-leadership training.

De MCBS training kan ook jou leren jezelf te helen en te bevrijden van dat wat je tegenhoudt om werkelijk van je leven te genieten.  In de training leer ik jou hoe je dit zelf kunt doen, zonder afhankelijk te zijn van langdurige therapieën, trainingen of medicatie. Ik heb mijn eigen draken en demonen in de ogen gekeken. Juist daardoor ontwikkelde ik veerkracht, zelfvertrouwen en daadkracht. Hierdoor geniet ik van het leven in het nu! Ik bied jou sleutels om de ware Levenskunstenaar ook in jou te bevrijden!

Hoe zou jouw leven als Levenskunstenaar eruit zien?

PRAKTISCHE INFORMATIE

GROEPSTRAINING:

Na de aanmelding neem ik contact met je op om kennis te maken. We bespreken o.a. je doelen, ik geef uitleg over de training om vervolgens te kijken of de training aansluit bij je wensen en verwachtingen.  Is er voldoende een persoonlijke klik? Dan kunnen we samen besluiten of we er voor gaan.  

De training duurt:
8 bijeenkomsten van 2,5 uur tot 3 uur.

Aantal deelnemers: We zijn met een kleine groep van rond de 8 tot 10 deelnemers 

Financiële investering:
Particulieren van  € 520,00  nu €484,00
Zakelijk tarief* € 1.361,25  nu €878,00
* voor organisaties, ondernemers met een BV of wanneer de training wordt vergoed door werkgever of een instantie.

De kosten zijn incl. digitaal beschikbare oefeningen.

Start datum: woensdag 24 januari 2024

Data:  24 januari 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april en  15 mei 2024

Start: 19.00 uur tot 21.30 uur met uitloop tot 22.00 uur.

Locatie: Energie centrum ‘de Volmolen’ Molenstraat 60, 5581 VK Waalre. Precies op de grens van Waalre en Riethoven staat het mooie pand gelegen aan het water. 

VERGOEDINGEN
Het is o.v.b. mogelijk dat de Mindfulness based  training  (gedeeltelijk) vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Je kunt ook via ZorgWijzer.nl   kijken naar de verschillende mogelijkheden tot vergoeding van de Mindfulnesstraining. Op hun website kun je ook een PDF bestand downloaden. Check je polis en vraag duidelijk naar de voorwaarden bij je zorgverzekeraar!
Bij vragen kunt je gerust contact met mij opnemen.

INDIVIDUELE TRAINING:

Na de aanmelding neem ik contact met je op om kennis te maken. We bespreken o.a. je doelen, ik geef uitleg over de training om vervolgens te kijken of de training aansluit bij je wensen en verwachtingen.  Is er voldoende een persoonlijke klik? Dan kunnen we samen besluiten of we er voor gaan.  

De training duurt:
8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Financiële investering:
Particulieren €1080,-  incl. kennismakingsgesprek, lesmateriaal en de audio luister bestanden set.

Zakelijk tarief* €1620,-  excl. BTW
* voor organisaties, ondernemers met een BV of wanneer de training wordt vergoed door werkgever of een instantie.

Je kunt ook met iemand samen de training volgen. Een speciale aanbieding in deze tijd.  Je kan de kosten dan delen. Dan komt er wel 21 % btw per persoon bij. 

Locatie: Valkenswaard. Bij u thuis, dan komt er 50 cent per gereden kilometer bij. 

VERGOEDINGEN

Indien je aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat de Psycho-sociale therapie, dat is waar dit traject onder valt, (gedeeltelijk)  vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Klik hier voor meer info. Bij vragen kun je gerust contact met mij opnemen.

Coaching en Therapie-Ronald-Hochstenbach-levenskunstenaar

Wacht niet tot het weer beter gaat of je meer tijd krijgt want daar heb je toch geen invloed op. Maar ga er nu voor.

Een mooie uitspraak is: 

Niet Nu? Wanneer dan wel?!